Thủy Điện

Thủy điện

Năng lượng điện có vai trò đặc biệt to lớn trong chiến lược phát triển của một quốc gia. Không chỉ là nguồn năng lượng tái tạo, sạch và bền vững, đảm bảo nguồn năng lượng thay thế dần cho nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá) đang dần…