Lãnh đạo

Ông NGUYỄN CÔNG HÙNG

Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần SCI

Ông LƯƠNG THANH TÙNG

Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần SCI

Ông LÊ VIỆT DŨNG

Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần SCI

Ông ĐOÀN THẾ ANH

Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần SCI

Ông NGUYỄN VĂN PHÚC

Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần SCI

Ông PHẠM VĂN NGHĨA

Phó Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần SCI