Thông Báo Cổ Đông

SCI - Báo cáo quản trị Công ty năm 2017

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo quản trị Công ty năm 2017. Chi tiết xin mời tải về từ file đính kèm dưới đây. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017  

Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 72 ngày 13/11/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty. Chi tiết xin mời xem file dưới đây:    Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty…

Nghị quyết đầu tư góp vốn mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần SCI Lai Châu

 Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 67 ngày 23/10/2017 về việc Góp vốn mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần SCI Lai Châu. Chi tiết xin mời xem file dưới đây:

Nghị quyết đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên

 Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 65 ngày 18/10/2017 về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên. Chi tiết xin mời xem file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Công Hùng - Chức…
Page 1 of 9